Галузева експертиза
Функціональна експертиза

Галузева експертиза

Актуальні тенденції розвитку бізнесу в сучасному мінливому світі ставлять перед компаніями дилему: шукати нові активи або знаходити нових лідерів. «Що» або «хто» визначає успіх бізнесу в умовах глобалізації та бурхливого розвитку цифрових технологій?

У багатьох галузях вирішальну роль починають відігравати не величезні фізичні активи, які десятиліттями вважалися основою конкурентної переваги, а люди і насамперед керівники.

ТАЛАНОВИТИЙ КЕРІВНИК СЬОГОДНІ ВИЗНАЧАЄ УСПІХ БІЗНЕСУ В БУДЬ-ЯКІЙ ІНДУСТРІЇ: ПРОМИСЛОВОСТІ, СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ, РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ, КЕРУВАННІ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАНЬ.